lunes, 9 de abril de 2018

Setmana cultural 2018

SETMANA CULTURAL

Com cada any a se escola feim se semana cultural. Enguany vam fer LA VOLTA EL MON EN VUITANTA DIES. Havia cinc tallers: America, Angleterra, Xina, Japo i India. America nave de tres proves i si u aconsegiem mus dunaven un tros de mapa per trobar es tresor. Es tresor eren munedes de xuculati. I va se molt amusiunant se reserca des tresor. Anglaterra vam fer galetes que van ser molt bones. Xina nava de fer un drac de paper, cartor i plastic amb na Júlia´. A Japo vam fer flos amb na Tonia. Ala India n'Angels mus va cunta un conte de perdals, vam fer un perdal de paper ivam pusar dos adornus demunt una corda.

Abril I JOSEP ELOI

A sescola vam fer sa setmana cultural. Aquest any anava de La volta el mon en 80 dias. Vam fer 5 tellers, 1 era America, Angleterra, Japo, India i la Xina. Del Japo vam fer un drac de paper. De America vam teni que sercar un tresor i dins es tresor i avia monedas de xoculati que van ser molt bones.

Sergid i Pau

No hay comentarios:

Publicar un comentario